بهپویان امین منتظر

بهپویان امین منتظر


ویدئوها


معرفی شرکت بهپویان در برنامه گام دوم انق ...

واحد مواد انرژی شرکت بهپویان امین منتظر

بهپویان امین منتظر

اطلاعات تماس


مدیرعامل :مرتضی تقوایی حسین زاده
وب سایت :http://www.behpouyan.ir/
پست الکترونیک :
تلفن: +985135425609-11
نمابر :+985135425608
آدرس: خراسان رضوی - کیلومتر 12 جاده قوچان - پارک علم و فناوری خراسان - ساختمان موسسات فناور و دانش بنیان

ارسال پیامScroll